HomeTag Archives: pentingnya amal

Tag Archives: pentingnya amal

Sahabat yang Paling Setia

Sahabat yang Paling Setia - MuadzDotCom - Sahabat Belajar Islam

Siapakah sahabat yang paling setia? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menukilkan sebuah kisah di dalam Raudhatul Muhibbin dari salah seorang ulama, yang mana beliau ditanya: "Siapakah sahabat yang paling setia?". Maka ulama tersebut menjawab: "Amal shalih (amalan kebaikannya-pent)."

Read More »

Nasihat untuk Mengamalkan Ilmu

Ilmu merupakan perkara yang sangat mulia, namun kemuliaan ilmu tidaklah akan berarti apa-apa jika tidak diamalkan. Seorang yang berilmu akan menjadi mulia di hadapan Allah tatkala ia mengamalkan ilmunya, dan sebaliknya ia akan menjadi seorang yang sangat hina tatkala ia tidak mengamalkan ilmunya. Amal merupakan inti dari ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Ta’ala tentang ilmu yang dimilikinya kelak di hari kiamat.

Read More »