HomeTag Archives: fikih puasa

Tag Archives: fikih puasa

10 Jenis Manusia dalam Kaitannya Puasa Ramadan

10 Jenis Manusia dalam Kaitannya Puasa Ramadan - MuadzDotCom - Sahabat Belajar Islam

Berkaitan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan, ada beberapa jenis atau golongan manusia, di antaranya adalah: 1. Muslim yang sudah balig, berakal, mukim (bukan musafir), mampu, dan bebas dari penghalang-penghalang puasa. Maka golongan manusia ini wajib menjalankan puasa Ramadan sesuai dengan ketentuan waktunya.2. Anak kecil, maka tidak wajib baginya puasa kecuali apabila sudah balig.3. Orang gila, yaitu orang yang kehilangan ...

Read More »