HomeTag Archives: puasa ramadan

Tag Archives: puasa ramadan

10 Jenis Manusia dalam Kaitannya Puasa Ramadan

10 Jenis Manusia dalam Kaitannya Puasa Ramadan - MuadzDotCom - Sahabat Belajar Islam

Berkaitan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan, ada beberapa jenis atau golongan manusia, di antaranya adalah: 1. Muslim yang sudah balig, berakal, mukim (bukan musafir), mampu, dan bebas dari penghalang-penghalang puasa. Maka golongan manusia ini wajib menjalankan puasa Ramadan sesuai dengan ketentuan waktunya.2. Anak kecil, maka tidak wajib baginya puasa kecuali apabila sudah balig.3. Orang gila, yaitu orang yang kehilangan ...

Read More »

Bolehkah Puasa Enam Hari Bulan Syawal sebelum Mengqadha Puasa Ramadan?

Bolehkah Puasa Enam Hari Bulan Syawal sebelum Mengqadha Puasa Ramadan - MuadzDotCom - Sahabat Belajar Islam

Syaikh Shalih Fauzan al-Fauzan hafidzahullah pernah ditanya: Wahai Syaikh -semoga Allah memberikan taufiq kepada Anda-, pertanyaan yang banyak ditanyakan, yaitu, apabila seorang wanita memiliki hutang puasa yang banyak di bulan Ramadan, apakah boleh baginya untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal dulu (sebelum melunasi hutang-hutang puasanya-red) agar bulan Syawal tidak terlewat darinya? Beliau menjawab: Tidak boleh, dia wajib menyempurnakan dahulu (hutang puasa) Ramadannya. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa berpuasa Ramadan, kemudian diikuti dengan enam hari Syawal". Dia tidak dianggap berpuasa Ramadan (secara penuh) selama dia masih memiliki hutang puasa di bulan Ramadan.

Read More »